НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ЛАБОРАТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОРТАЛ
НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ