blazon

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ЛАБОРАТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОРТАЛ НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ